iii. Ons merk 1. We merken dat ons imago (dat wat het publiek van onze organisatie denkt) niet altijd overeenkomt met hoe wij werkelijk zijn, onze identiteit. Sommige mensen zien ons bijvoorbeeld als nogal activistisch, terwijl we in werkelijkheid altijd naar duurzame oplossingen zoeken, waarbij we mensen en organisatie ervan overtuigen dat het anders moet. In 2014 zal wereldwijd een nieuwe naam worden gelanceerd en een nieuw logo. d. Evaluatie functioneren directie en werkorganisatie i. De Raad van Toezicht heeft geen noemenswaardige zaken geconstateerd m.b.t. het functioneren van de directeur. Teleurstellend was het afhaken van de adjunct-directeur die per 2014 het stokje zou overnemen. Hierdoor blijft de directeur zijn functie combineren met die van directeur Europa, wat een grote belasting met zich meebrengt. Door een grotere inzet van de MT-leden lopen zaken echter nagenoeg geen vertraging op. ii. De werkorganisatie heeft prima gefunctioneerd in 2013. Verloop en verzuim waren beperkt, de sfeer was uitstekend en de motivatie groot. Wel kunnen de verschillende disciplines beter ingezet worden om dezelfde doelen na te streven (zie boven). Ook kunnen de jaarplannen nog iets verder worden geconcretiseerd en de doelen scherper worden gesteld. e. Evaluatie risico’s en risicobeheersing i. De mondiale WSPA-organisatie kent een uitgebreid risicomanagement-protocol. Het Nederlands kantoor hanteert dit protocol dus ook. Bij het nemen van een risico is de balans belangrijk tussen wat een actie mogelijk zou kunnen opleveren, en wat de eventuele negatieve gevolgen kunnen zijn, en de kansen daarop. Als de balans goed is (relatief hoge opbrengsten ten opzichte van de kans en omvang van de negatieve consequenties), kan de actie doorgaan. Slaat de balans negatief door, dan zien wij er vanaf. De directeur maakt de uiteindelijke inschatting en beslist. In geval van twijfel legt hij het voor aan de Raad van Toezicht. WSPA NL heeft in 2013 geen noemenswaardige risico’s gelopen. 2. Elk jaar wordt een accountantscontrole uitgevoerd. De accountant bekijkt of hij een goedkeurende verklaring kan afgeven. Daarnaast worden bevindingen en eventuele aanbevelingen in de brief aan het management gecommuniceerd. In 2012 is deze controle geëvalueerd. Dat doen wij eens in de vijf jaar, omdat ook een accountant een dienst aan ons levert en daarvoor betaald wordt. 4.4.3 Functioneren De Raad van Toezicht evalueert het eigen functioneren eens per jaar aan de hand van een vragenlijst die elk lid invult. De antwoorden behandelt de voltallige raad in een gesprek. Op die manier wordt gekeken naar: • het functioneren van de verhouding tussen toezichthouders en bestuurder • het functioneren van de Raad van Toezicht in zijn geheel • het functioneren van de individuele leden van de Raad van Toezicht Besturen en toezicht houden - 39 Pagina 38

Pagina 40

Interactieve digitale magazine, deze weekblad of club blad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal bladerbaar op uw website plaatsen van digi-weekbladen.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication