Waar we blij mee zijn In 2013 hebben we diverse malen onze opinie kunnen ventileren in kranten als NRC Handelsblad, Trouw en de Volkskrant. We hebben een goede werkrelatie opgebouwd met de Telegraaf. En special interest media als Boerderij Vandaag, PiepVandaag.nl en Hart voor Dieren volgen ons doen en laten op de voet. 5.5.4 WSPA magazine Onderzoeksbureau Motivaction zocht vorig jaar uit hoe het donateursblad WSPA magazine bij lezers ‘valt’. Het verscheen dat jaar twee keer, in een oplage van 90.000. Het bleek dat naarmate mensen langer donateur zijn van WSPA, ze het blad meer en beter lezen. Maar er is ook een groep die het niet of nauwelijks leest. Daarom bezinnen we ons op de toekomst van dit papieren medium. Het zou minder uitgebreid, maar vaker kunnen verschijnen. Of (deels) online kunnen gaan, zodat we met video’s kunnen werken. Knopen hakken we naar verwachting in 2014 door. 5.5.5 Online nieuwsbrief In 2013 steeg het aantal mensen dat zich op onze e-mailnieuwsbrief had geabonneerd licht van 95.000 naar bijna 100.000. We hebben in totaal 11 nieuwsbrieven verstuurd met een gemiddelde open rate van 26%. Onze best gelezen artikelen gingen over ons werk voor beren, onze actie tegen stierenvechten en onze campagne om melkkoeien weer in de wei te krijgen. 5.6 Naamsbekendheid en imago Tussen september 2012 en september 2013 werd door het bureau GfK elke maand de naamsbekendheid van onze organisatie gemeten. De geholpen naamsbekendheid steeg van 44 naar 48 procent. Hierbij krijgen mensen een lijst met goede doelen en geven ze aan welke ze daarvan kennen. De spontane naamsbekendheid (‘noem alle goede doelen die u kent’) steeg ook: van 10 naar 11 procent. De top-of-mind bekendheid (‘noem het eerste goede doel dat in gedachten komt’) steeg van 3 naar 4 procent. Onze doelen op dit gebied zijn voor het eind van ons meerjarenplan in 2016: • Spontane naamsbekendheid is 5% • Spontane naamsbekendheid als een dierenwelzijnsorganisatie is 15% • Geholpen bekendheid is 70% Er ligt dus nog een forse uitdaging, maar in afwachting van de nieuwe naam die vanaf medio 2014 zal worden aangenomen, hebben we in 2013 geen grote investeringen gedaan in de naamsbekendheid. De imagokenmerken die mensen ons het vaakst toedichten zijn ‘gepassioneerd’, ‘professioneel’ en ‘zorgzaam’, zo bleek ook uit het GfK-onderzoek. Iets waar we trots op zijn! 5.7 Vooruitblik Extra aandacht gaat er in 2014 uit naar de naamswijziging en naar een grote campagne om nieuwe donateurs te werven. Want hoewel de financiële resultaten over 2013 uitstekend waren, overtreft de uitstroom van bestaande donateurs de instroom van nieuwe. Dat moet veranderen. Communicatie: voorlichting ter bewustwording - 49 Pagina 48

Pagina 50

Voor archief, online catalogussen en tijdschriften zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw maandbladen.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication