Hoofdstuk 6 Hoe we aan ons geld komen: fondsenwerving 6.1 Strategie en beleid Zonder geld kunnen we geen dieren helpen. Daarom voert WSPA Nederland een actief fondsenwervingsbeleid. Het is gericht op vergroting van inkomsten om op langere termijn meer te kunnen doen voor meer dieren. Hierbij richten we ons vooral op particuliere geldgevers: zo’n 95 procent van onze inkomsten komt van hen. Maar niet alleen wij dingen naar de gunst van donateurs. Nederland telt steeds meer goede doelen; de ‘strijd’ om de geefeuro wordt voortdurend intensiever. Toch zagen we onze fondsenwervende opbrengsten ruim tien jaar lang uitsluitend stijgen – in een enorm tempo. Vele jaren op rij waren we een van de snelst groeiende charitatieve organisaties van Nederland, met een inkomstenverdubbeling tussen 2005 en 2010 van € 3,2 naar € 6,5 miljoen. In 2009 zagen we de eerste tekenen van verandering. Het aantal nieuwe donateurs liep terug en het begon ons meer moeite te kosten om ze te werven. De twee instrumenten die jarenlang zo succesvol waren geweest – onze televisiespot en werving via internet – raakten uitgewerkt. Behalve een dalende instroom ontstond bovendien een stijgende uitstroom: meer donateurs vertrokken. Om het tij te keren, is een grote omslag noodzakelijk. We moeten nieuwe wervingsinstrumenten ontwikkelen. Plus methoden om de huidige donateurs beter aan ons te binden en om ze te stimuleren ons met meer geld te steunen. Ook zijn we er intussen van overtuigd dat we ons met toegespitste communicatieboodschappen moeten richten op specifieke doelgroepen. 50 - jaarverslag 2013 Deze verandering van strategie is een omvangrijk proces. We zijn als een bedrijf dat jaren achtereen heeft geleefd van één product dat nu nauwelijks meer wordt gekocht: we moeten nieuwe producten lanceren. Dat vraagt jaren van onderzoeken, testen en experimenteren. WSPA krijgt geen subsidie van de overheid, geld uit loterijen of bijdragen uit vermogensfonden. In het najaar van 2011 hebben we nieuwe fondsenwervende speerpunten geformuleerd. Het doel is hiermee binnen vijf jaar te komen tot ‘diversificatie van de fondsenwerving, resulterend in inkomstengroei en risicospreiding over meerdere inkomstenbronnen.’ Speerpunten 2012-2016 • nieuwe methoden voor de werving van donateurs testen • nieuwe doelgroepen in kaart brengen en benaderen • meer inkomsten genereren bij bestaande donateurs • de uitstroom van donateurs omlaag brengen 6.1.1 Gedragscode In de omgang met (potentiële) donateurs laten we ons leiden door de Gedragscode van de VFI, de Vereniging van Fondswervende Instellingen. Dat betekent dat ons handelen wordt bepaald door vier basiswaarden: respect, openheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. Pagina 49

Pagina 51

Voor vaktijdschriften, online onderwijs catalogi en verenigingsbladen zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw relatiemagazines.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication