Hoe zit het met bedrijven? De giften die we krijgen van bedrijven zijn bijna allemaal spontaan: WSPA heeft nog geen prioriteit kunnen geven aan corporate fondsenwerving. Eigenlijk wilden we hiermee wel aan de slag in 2013. Maar het vernieuwingstraject voor het werven van fondsen bij particulieren vroeg nog veel tijd en aandacht. Wel gingen we een langduriger samenwerking aan met het Carlton Ambassador Hotel in Den Haag. Dat organiseerde met en voor ons het eerste WSPA Charity Dinner, in maart, dat een prachtig bedrag van € 10.000 opleverde voor onze campagne Red Collar (om zwerfhonden in te enten tegen hondsdolheid). DierenDokters droeg ook financieel bij aan deze campagne. Dit verband van samenwerkende dierenklinieken doneerde per vaccinatie van een Nederlands huisdier € 2,30 aan WSPA: het bedrag waarvoor wij een hond in bijvoorbeeld Bangladesh kunnen inenten. De actie loopt in 2014 door, maar eind vorig jaar ontvingen we al ruim € 14.000 van DierenDokters. Genoeg om 6.381 honden het leven te redden! Overigens: ook andere dierenartsen brachten ons werk onder de aandacht bij hun klanten, wat ons nieuwe donateurs opleverde. In 2013 ontvingen we € 119.499,42 aan bedrijfsdonaties. In 2012 was dat € 123.144; in 2011 € 112.491; in 2010 € 180.985; en in 2009 € 86.316. Het schommelt dus nogal. WSPA • heeft respect voor ieders privacy, waardigheid, eigen identiteit, keuzevrijheid en vrijwilligheid • biedt openheid over relevante inhoudelijke en financiële zaken • geeft betrouwbare informatie, werkt professioneel en efficiënt en verantwoordt zich juist en volledig • streeft naar slagvaardig, deskundig en kostenbewust handelen 6.1.2 Klachten Op klachten van geldgevers reageren we binnen 24 uur met een ontvangstbevestiging. Binnen twee weken moet de klacht zijn afgehandeld. Lukt dit in uitzonderlijke gevallen niet, dan vertellen we de indiener wat daarvan de reden is en hoe lang het nog duurt. Iemand die niet tevreden is met de afhandeling kan in beroep bij de directie. En in tweede instantie bij de Raad van Toezicht. Klachten zijn voor ons een waardevolle bron van informatie, die ons helpen de effectiviteit van onze organisatie te vergroten. Ze zeggen iets over het functioneren van WSPA Nederland en het beeld dat mensen van ons hebben. Ze wijzen bovendien, al klinkt dat ironisch, op grote betrokkenheid bij ons werk. Klachtenprocedure Onze klachtenprocedure bepaalt onder meer dat we elk kwartaal evalueren wat er aan klachten is binnengekomen en of ze juist en tijdig zijn afgehandeld. Deze ‘klachtenbalans’ wordt door het Management Team besproken. Daarbij wordt ook bekeken of sommige klachten misschien structureel van aard zijn, en aanleiding zijn voor (beleids)wijzigingen. In 2012 hebben we een nieuwe klachtenprocedure ingevoerd. In de jaren ervoor gebeurde afhandeling weliswaar met zorg, maar gebruikten we geen strikt omschreven richtlijnen en was de registratie niet volledig. Dat laatste maakt een steekhoudende klachtenvergelijking op basis van aantallen en inhoud nog maar sinds kort mogelijk. Zo valt er iets op in 2013 maar is het voor een heldere duiding te vroeg. Vorig jaar kregen we namelijk 33 klachten, terwijl dat er zeven waren in 2012 – een stijging die we erg betreuren, die ons extra oplettend heeft gemaakt en Hoe we aan ons geld komen: fondsenwerving - 51 Pagina 50

Pagina 52

Heeft u een onderzoeksrapport, ibrochure of ekranten? Gebruik Online Touch: uitgave van pdf naar digitaal converteren.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication