Maar dit deden we ook! VN We klopten aan bij het VN Comité voor Wereldvoedselzekerheid. Dat is bezig principes op te stellen die bepalen welke investeringen in de landbouwsector ‘verantwoord’ zijn en welke niet. De principes zullen richting geven aan enorme geldstromen – van ondernemers en overheden. Maar op de eerste versie van de principelijst ontbrak elke vermelding van dierenwelzijn. Een belangrijk gemis: diergezondheid en het welzijn van dieren moet een integraal onderdeel van de principes zijn, vinden wij. Voor die opvatting wisten we steun te krijgen van de Europese Unie. HOpelijk leidt het in 2014 tot goed nieuws. Wereldorganisatie voor Diergezondheid We hebben ons gemengd in een initiatief van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid en de ISO, de Internationale Organisatie voor Standaardisering: een initiatief om tot mondiale welzijnsstandaarden te komen voor het managen van dierenwelzijn voedselindustrie. Daarmee zouden boeren, voedselproducenten en anderen een handvat krijgen om dierenwelzijn te verbeteren. WSPA houdt een poot aan 8.1.1 Eerste doelstelling Zuivelpartijen bewegen om koeien in de wei te houden De Nederlandse weilanden raken steeds leger: dertig procent van de ongeveer 1,5 miljoen melkkoeien in ons land komt nooit de stal uit. In 1990 was dat vijf procent. Bijna een half miljoen grazers dus, grazen niet één dag in het jaar. Natuurlijk (kudde)gedrag kunnen deze dieren niet vertonen. Hun gebrek aan ruimte brengt sociale stress. Het opstallen verhoogt hun kans op uier-, vruchtbaarheidsen pootproblemen. En ze worden zo ‘uitgemolken’ dat 64 - jaarverslag 2013 de pols: we willen er zeker van zijn dat het instrument dat wordt ontwikkeld daadwerkelijke verbetering van dierenwelzijn promoot. We spraken, pleitten, debatteerden • • • • • op een symposium in Hilversum over het terugdringen van dierproeven uitgevoerd door bedrijven op een symposium bij de Universiteit Utrecht over onze noodhulp aan dieren in Azië in een debat bij Helicon in Velp over het gebruik van dolfijnen in gevangenschap tijdens een rondetafel met de Tweede Kamer over de toekomst van de Nederlandse veehouderij tijdens een EU-bijeenkomst over de ontwikkelingsagenda van de VN na 2015 Dierencoalitie Als voorzitter van de Dierencoalitie vertelden we bovendien op een symposium in Parijs aan Franse dierenwelzijnsorganisaties over het hoe en waarom van onze coalitie en de grote toegevoegde waarde ervan – om hen te inspireren zelf ook meer samen te werken. dat ze rond hun vijfde al naar het slachthuis gaan. Terwijl ze met goede voeding en verzorging prima tot hun twaalfde melk kunnen geven en wel vijftien tot twintig jaar kunnen worden. Voor WSPA is de opstaltrend onacceptabel. Koeien horen in de wei, minstens 120 dagen per jaar. Daarom startten we in 2012 onze campagne Alle koeien in de wei! We begonnen om kaasmerken in beweging te krijgen en dat had zijn logica. Maar om ons uiteindelijke doel op termijn te bereiken, moeten we een breder speelveld betreden. Bij de productieketen van melk zijn immers Pagina 63

Pagina 65

Interactieve internet webshop, deze archief of lesmateriaal is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal uitgeven van e-gidsen.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication