Pardon, waar staat de binnenmelkvrije zuivel? Uit WSPA’s supermarkttelling van 2013 blijkt dat de woorden van grote supermarktketens mooier zijn dan hun daden. In de schappen van Albert Heijn, C1000 en Jumbo is slechts één op de vijf zuivelproducten van weidemelk gemaakt. De andere vier zijn met ‘binnenmelk’ geproduceerd – van koeien dus die niet of nauwelijks buiten komen. Terwijl alle genoemde supermarktketens nota bene het Convenant Weidegang hebben getekend – dat minimaal zeventig procent van alle Nederlandse koeien in de wei wil houden! Dus hoe dragen de supers daar aan bij, als ze niet óók minimaal zeventig procent zuivelproducten aanbieden met een weidemelkgarantie of biologisch keurmerk? Foei foei foei. In 2014 gaan we hierover zeker opnieuw de supermarkt binnen. Help de bedreigde koe-in-de-wei! In 2013 beloofden op onze uitnodiging twee nationale topkoks ten overstaan van de media alleen nog kaas te gebruiken die van weidemelk is gemaakt: Julius Jaspers van het RTL programma Topchef en Eric van Veluwen, die het boek echte kaas schreef. Namens WSPA en alle betrokken koeien vroegen ze het publiek dezelfde belofte af te leggen op onze actiesite www.wspa.nl/binnenmelkvrij . Want als het tij niet keert, zien we straks alleen nog koeienfabrieken in ons Hollandse (of zelfs Europese) landschap. Inmiddels beloofden bijna vijfduizend mensen daaraan niet langer mee te werken. Met een filmpje dat we twee weken op vier verschillende treinstations lieten zien maakten we eveneens duidelijk dat de koe-in-de-wei publieke steun nodig heeft. En we organiseerden twee koeienfeestjes, die honderden bezoekers trokken de koeiendans in het voorjaar en de koeienuitzwaaidag in het najaar. Doelstelling bereikt? Nee, want de trend van het hele jaar opstallen van koeien is nog steeds niet gekeerd, laat staan omgebogen. Toch hebben we het idee vooruitgang te hebben geboekt, er zijn lichtpunten: 66 - jaarverslag 2013 Zuivelbedrijf A-ware bijvoorbeeld, dat eind 2014 een grote kaasfabriek in Heerenveen opent, heeft aangekondigd weidegangpremie te zullen uitkeren. Precies wat we aan ze vroegen, zij het dat de weidegangpremie slechts een halve cent per liter zal zijn, terwijl wij minimaal een cent per liter bepleiten. We zijn er dus nog zeker niet. De invoering van weidegangpremie lag echt niet voor een volle honderd procent aan ons, maar onze inspanningen om de binnenkoe op de maatschappelijke agenda te krijgen, hebben op besluitvormingsprocessen als deze wel een effect. Hetzelfde geldt hier: “De Nederlandse zuivelsector kiest voor behoud van weidegang voor koeien” lieten LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie eind 2013 weten. In hun gezamenlijke visie onderstrepen ze daarom het belang van een goede financiele premie voor weidegang. Minder beweging is er in de supermarktsector, zoals onze supermarkttelling uitwees. De plannen voor 2014 van Albert Heijn en Jumbo lijken uiterst mager. Pagina 65

Pagina 67

Scoor meer met een webshop in uw reclamefolders. Velen gingen u voor en publiceerden magazines online.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication