Onze communicatie kan verder worden ingedeeld naar verschillende doelgroepen zoals donateurs en consumenten. Voor elk van die groepen proberen we zo gericht mogelijk kanalen in te zetten. Zo gaat ons halfjaarlijkse blad WSPA magazine naar onze donateurs, die ook nieuwsbrieven en e-nieuwsbrieven ontvangen, naast van tijd tot tijd een speciale oproep per brief om een extra gift te doen. Ook vragen we hen soms een actie te ondersteunen, bijvoorbeeld door het zetten van een (elektronische) handtekening of het sturen van een (digitale) kaart. Potentiële donateurs worden op verschillende manieren benaderd door onze afdeling Fondsenwerving Het algemene publiek kan kennis nemen van ons werk via massa- en sociale media en onze website. 5.3 Communicatieactiviteiten In 2012 kreeg de afdeling Communicatie werkende weg vorm en positie. De belangrijkste doorlopende activiteiten waren: - Beheer en vernieuwing van de website www.wspa.nl - actieve participatie op sociale media als Twitter, Facebook, Youtube en Pinterest - Contact opbouwen met redacties en journalisten, vooral via het uitbrengen van persberichten, maar ook door persoonlijke ontmoetingen. - Opinievorming : WSPA ging zich meer mengen in het publieke debat door het geven van opiniërende interviews en het schrijven van ingezonden stukken. - Professionalisering en redactie van ons donateursblad, dat van ‘WSPA Nieuws’ werd omgedoopt in het beter passende ‘WSPA magazine’. - Monteren van enkele videoclips - Advies over en eindredactie op alle (gedrukte) teksten bestemd voor extern gebruik. 5.3.1 Campagnewerk In 2012 was de afdeling Communicatie primair verantwoordelijk voor het bedenken en uitvoeren van de eerste echte campagne gericht op een situatie in Nederland: onze zuivelcampagne onder het motto “Binnenmelkvrij. Alle koeien in de wei! “ FHV BBDO vertelt over de campagne 30 - jaarverslag 2012 Pagina 29

Pagina 31

Voor uitgaves, online nieuwsbrieven en folders zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw spaarprogramma.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication