Hoofdstuk 6 Hoe we aan ons geld komen: fondsenwerving 6.1 Fondsenwervingsbeleid Zonder geld kunnen we geen dieren helpen. Daarom voert WSPA Nederland een actief fondsenwervingsbeleid. Het is gericht op vergroting van inkomsten om op langere termijn meer te kunnen doen voor meer dieren. Omdat zo’n 95 procent van onze inkomsten wordt gegeven door particulieren, richten we ons vooral op hen. Daarin zijn we niet alleen. Nederland telt steeds meer goede doelen; de ‘strijd’ om de geefeuro wordt almaar intensiever. Toch zagen we onze fondsenwervende opbrengsten ruim tien jaar lang uitsluitend stijgen – in een enorm tempo. Vele jaren op rij waren we een van de snelst groeiende charitatieve organisaties in het land, met een inkomstenverdubbeling tussen 2005 en 2010 van € 3,2 naar € 6,5 miljoen. We zagen hier sinds 2009 wel verandering in komen. Het aantal nieuwe donateurs liep terug en het kostte meer moeite om ze te werven. De twee wervingsinstrumenten die we jarenlang zo succesvol hadden ingezet, namelijk TV-spots en online-activiteiten, raakten uitgewerkt. Daarnaast verlieten meer donateurs onze organisatie. WSPA krijgt geen subsidie van de overheid, geld uit loterijen of bijdragen uit vermogensfondsen. Om het tij te keren, is een grote omslag noodzakelijk. Nieuwe wervingsinstrumenten moeten worden ontwikkeld en nieuwe methodieken om de huidige donateurs beter aan ons te binden en te stimuleren tot meer en hogere giften. Ook kregen we gaandeweg het idee dat we ons met nieuwe communicatieboodschappen moesten gaan richten op specifieke doelgroepen. 32 - jaarverslag 2012 Dit is een zeer groot en omvangrijk proces, te vergelijken met een bedrijf dat jarenlang vertrouwd heeft op één product en nu andere producten moet ontwikkelen omdat dat ene product niet meer voldoende wordt verkocht. Het vraagt vaak jaren van onderzoek, testen en experimenteren, voordat nieuwe producten kunnen worden gelanceerd. In retrospectief kunnen we zeggen dat we dit vernieuwingsproces beter wat eerder hadden moeten aanpakken. In het najaar van 2011 formuleerden we nieuwe fondsenwervende speerpunten en gingen er direct mee aan de slag. Speerpunten 2012-2016 • nieuwe methoden voor de werving van donateurs testen • nieuwe doelgroepen in kaart brengen en benaderen • meer inkomsten genereren bij bestaande donateurs • de uitstroom van donateurs omlaag brengen Om de vernieuwingsslag in onze fondsenwerving te kunnen maken, testten we onder meer telemarketing en straatwerving (succesvol) en identificeerden we nieuwe doelgroepen. Uiteindelijk willen we binnen vijf jaar komen tot ‘diversificatie van de fondsenwerving, resulterend in inkomstengroei en risicospreiding over meerdere inkomstenbronnen.’ Pagina 31

Pagina 33

Heeft u een drukwerk, i paper of digi-handleidingen? Gebruik Online Touch: reclamefolder naar een online publicatie omzetten.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication