Hoe zit het met bedrijven? De giften die we krijgen van bedrijven zijn bijna allemaal spontaan: WSPA heeft nog geen strategie voor corporate fondsenwerving. In 2013 willen we daarmee wel aan de slag. Vooruitlopend hebben we vorig jaar enkele eerste contacten gelegd en een bedrijvenlunch georganiseerd om meer gevoel te krijgen voor wat bedrijven zoal zoeken in een partnership. Eén warme verstandhouding leverde dat meteen op – met het Carlton Ambassador Hotel in Den Haag. Het hotel bood gasten onder meer een speciaal Menu Puur, een biologisch menu met waar mogelijk gerechten uit de regio, waarvan de opbrengst deels naar WSPA ging. Volgend jaar organiseren het Carlton en wij het eerste WSPA Charity Dinner. In 2012 ontvingen we € 123.144 aan bedrijfsdonaties. In 2011 was dat € 112.491; in 2010 € 180.985; en in 2009 € 86.316. 6.1.1 Gedragscode In de omgang met (potentiële) donateurs laten we ons leiden door de Gedragscode van de VFI, de Vereniging van Fondswervende Instellingen. Dat betekent dat ons handelen wordt bepaald door vier basiswaarden: respect, openheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. WSPA • heeft respect voor ieders privacy, waardigheid, eigen identiteit, keuzevrijheid en vrijwilligheid • biedt openheid over relevante inhoudelijke en financiële zaken • geeft betrouwbare informatie, werkt professioneel en efficiënt en verantwoordt zich juist en volledig • streeft naar slagvaardig, deskundig en kostenbewust handelen In 2012 hebben we intern de wens uitgesproken op termijn een aanvullende gedragscode te formuleren; een code waarin we de basiswaarden van de VFI specifiek toesnijden op onze fondsenwerving. Omdat er fondsenwervend heel wat uitdagingen op ons bord liggen, hebben we dit niet meteen tot prioriteit verheven. Maar binnen drie jaar willen we de WSPA-code beschreven hebben en geïmplementeerd. 6.1.2 Klachten Op klachten van geldgevers reageren we binnen 24 uur met een ontvangstbevestiging. Binnen twee weken moet de klacht zijn afgehandeld. Lukt dit in uitzonderlijke gevallen niet, dan vertellen we de indiener wat daarvan de reden is en hoe lang het nog duurt. Iemand die niet tevreden is met de afhandeling kan in beroep bij de directie. En in tweede instantie bij de Raad van Toezicht. Klachten zijn voor ons ook een waardevolle bron van informatie, waarmee we de effectiviteit van onze organisatie kunnen vergroten. Ze zeggen iets over het functioneren van WSPA Nederland en het beeld dat mensen van ons hebben. Ze wijzen bovendien op grote betrokkenheid bij ons werk. Als onderdeel van de professionaliseringsslag die ons kantoor sinds 2011 maakt, hebben we in 2012 een nieuwe klachtenprocedure ingevoerd. In de jaren hiervoor gebeurde de afhandeling weliswaar met zorg, maar gebruikten we geen strikt omschreven richtlijnen en was de registratie niet volledig. Dat laatste maakt een steekhoudende klachtenvergelijking op basis van aantallen en inhoud door de jaren heen helaas onmogelijk. Volgend jaar beginnen we daarmee. Hoe we aan ons geld komen: fondsenwerving - 33 Pagina 32

Pagina 34

Heeft u een jaarverslag, youcanflip of web gidsen? Gebruik Online Touch: relatiemagazine digitaal bladerbaar uitgeven.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication