BALANS 31 december 2012 € ACTIVA Materiële vaste activa 1 Activa benodigd voor de bedrijfsvoering Vlottende activa 2 Belastingen en sociale lasten 3 Overige vorderingen 4 Overlopende activa 5 Liquide middelen 8.113 34.620 200.225 1.402.247 1.645.205 0 24.640 51.393 1.245.498 1.321.531 139.517 173.027 € 31 december 2011 € € TOTAAL ACTIVA 1.784.722 1.494.558 70 - jaarverslag 2012 Pagina 69

Pagina 71

Voor folders, online jaarverslagen en rapporten zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw verenigingsbladen.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication