BALANS 31 december 2012 € ACTIVA Materiële vaste activa 1 Activa benodigd voor de bedrijfsvoering Vlottende activa 2 Belastingen en sociale lasten 3 Overige vorderingen 4 Overlopende activa 5 Liquide middelen 8.113 34.620 200.225 1.402.247 1.645.205 0 24.640 51.393 1.245.498 1.321.531 139.517 173.027 € 31 december 2011 € € TOTAAL ACTIVA 1.784.722 1.494.558 70 - jaarverslag 2012 Pagina 69

Pagina 71

Voor uitgaves, online maandbladen en boeken zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw club bladen.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication