BALANS 31 december 2012 € ACTIVA Materiële vaste activa 1 Activa benodigd voor de bedrijfsvoering Vlottende activa 2 Belastingen en sociale lasten 3 Overige vorderingen 4 Overlopende activa 5 Liquide middelen 8.113 34.620 200.225 1.402.247 1.645.205 0 24.640 51.393 1.245.498 1.321.531 139.517 173.027 € 31 december 2011 € € TOTAAL ACTIVA 1.784.722 1.494.558 70 - jaarverslag 2012 Pagina 69

Pagina 71

Scoor meer met een webwinkel in uw club bladen. Velen gingen u voor en publiceerden uitgaves online.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication