BALANS 31 december 2012 € ACTIVA Materiële vaste activa 1 Activa benodigd voor de bedrijfsvoering Vlottende activa 2 Belastingen en sociale lasten 3 Overige vorderingen 4 Overlopende activa 5 Liquide middelen 8.113 34.620 200.225 1.402.247 1.645.205 0 24.640 51.393 1.245.498 1.321.531 139.517 173.027 € 31 december 2011 € € TOTAAL ACTIVA 1.784.722 1.494.558 70 - jaarverslag 2012 Pagina 69

Pagina 71

Interactieve eboek, deze drukwerk of vakblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online uitgeven van web club bladen.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication