31 december 2012 € PASSIVA Reserves en fondsen 6 Continuïteitsreserve 7 Overige reserves Kortlopende schulden 8 Crediteuren 9 Belastingen en sociale lasten 10 Overlopende passiva 11 Overige schulden 289.851 31.019 116.646 0 437.516 TOTAAL PASSIVA 1.784.722 130.688 24.102 121.522 3.065 279.377 1.494.558 1.318.000 29.206 1.347.206 1.037.413 177.768 1.215.181 € 31 december 2011 € € Jaarrekening - 71 Pagina 70

Pagina 72

Heeft u een archief, issue of web edities? Gebruik Online Touch: vaktijdschrift online zetten.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication