31 december 2012 € PASSIVA Reserves en fondsen 6 Continuïteitsreserve 7 Overige reserves Kortlopende schulden 8 Crediteuren 9 Belastingen en sociale lasten 10 Overlopende passiva 11 Overige schulden 289.851 31.019 116.646 0 437.516 TOTAAL PASSIVA 1.784.722 130.688 24.102 121.522 3.065 279.377 1.494.558 1.318.000 29.206 1.347.206 1.037.413 177.768 1.215.181 € 31 december 2011 € € Jaarrekening - 71 Pagina 70

Pagina 72

Voor kranten, online gebruiksaanwijzingen en kranten zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw clubbladen.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication