STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012 € Baten 13 14 Baten uit eigen fondsenwerving Overige baten Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen 26 26 Voorlichting Campagnes Werving baten 26 € 7.753.697 13.794 7.767.491 Begroting 2012 € € 6.438.923 0 6.438.923 2011 € € 6.013.436 5.620 6.019.056 1.440.833 612.501 Afdracht aan WSPA (Londen) 3.500.000 5.553.334 Kosten eigen fondsenwerving Beheer en administratie 26 Som der lasten Resultaat Kosten van eigen fondsenwerving als % van baten uit eigen fondsenwerving Resultaatbestemming Dotatie/onttrekking aan: Dotatie aan continuïteitsreserve Onttrekking aan overige reserves 280.587 -148.562 132.025 8.413 0 8.413 Kosten beheer en administratie 1.681.222 400.910 7.635.466 132.025 21,7% 1.607.223 423.647 2.276.363 4.307.233 1.732.336 399.354 6.438.923 0 26,9% 958.881 457.676 3.000.000 4.416.557 1.226.649 367.437 6.010.643 8.413 20,4% 72 - jaarverslag 2012 Pagina 71

Pagina 73

Interactieve espaarprogramma, deze vaktijdschrift of reclamefolder is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online maken van digitale weekbladen.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication