STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012 € Baten 13 14 Baten uit eigen fondsenwerving Overige baten Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen 26 26 Voorlichting Campagnes Werving baten 26 € 7.753.697 13.794 7.767.491 Begroting 2012 € € 6.438.923 0 6.438.923 2011 € € 6.013.436 5.620 6.019.056 1.440.833 612.501 Afdracht aan WSPA (Londen) 3.500.000 5.553.334 Kosten eigen fondsenwerving Beheer en administratie 26 Som der lasten Resultaat Kosten van eigen fondsenwerving als % van baten uit eigen fondsenwerving Resultaatbestemming Dotatie/onttrekking aan: Dotatie aan continuïteitsreserve Onttrekking aan overige reserves 280.587 -148.562 132.025 8.413 0 8.413 Kosten beheer en administratie 1.681.222 400.910 7.635.466 132.025 21,7% 1.607.223 423.647 2.276.363 4.307.233 1.732.336 399.354 6.438.923 0 26,9% 958.881 457.676 3.000.000 4.416.557 1.226.649 367.437 6.010.643 8.413 20,4% 72 - jaarverslag 2012 Pagina 71

Pagina 73

Scoor meer met een e-commerce shop in uw maandbladen. Velen gingen u voor en publiceerden catalogussen online.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication