TOELICHTINGEN OP DE BALANS 1. Activa benodigd voor de bedrijfsvoering 31-12-2012 € Saldo 1 januari Bij: Af: Specificatie Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Saldo 31 december 2. Belastingen en sociale lasten 31-12-2012 € Pensioenpremies 3. Overige vorderingen 31-12-2012 € Waarborgsom Overige vorderingen 24.640 9.980 34.620 4. Overlopende activa 31-12-2012 € Te ontvangen legaten Te ontvangen rente Vooruitbetaalde kosten Vordering WSPA HQ 143.809 6.513 23.445 26.458 200.225 31-12-2011 € 7.135 1.447 42.811 0 51.393 Jaarrekening - 73 31-12-2011 € 24.640 0 24.640 8.113 31-12-2011 € 0 259.888 -120.371 139.517 247.024 -73.997 173.027 Investeringen Afschrijvingen Saldo 31 december 173.027 12.864 -46.374 139.517 31-12-2011 € 88.751 124.007 -39.731 173.027 Pagina 72

Pagina 74

Interactieve digi nieuwsbrief, deze weekblad of sportblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van pdf naar online converteren van e-rapporten.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication