TOELICHTINGEN OP DE BALANS 1. Activa benodigd voor de bedrijfsvoering 31-12-2012 € Saldo 1 januari Bij: Af: Specificatie Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Saldo 31 december 2. Belastingen en sociale lasten 31-12-2012 € Pensioenpremies 3. Overige vorderingen 31-12-2012 € Waarborgsom Overige vorderingen 24.640 9.980 34.620 4. Overlopende activa 31-12-2012 € Te ontvangen legaten Te ontvangen rente Vooruitbetaalde kosten Vordering WSPA HQ 143.809 6.513 23.445 26.458 200.225 31-12-2011 € 7.135 1.447 42.811 0 51.393 Jaarrekening - 73 31-12-2011 € 24.640 0 24.640 8.113 31-12-2011 € 0 259.888 -120.371 139.517 247.024 -73.997 173.027 Investeringen Afschrijvingen Saldo 31 december 173.027 12.864 -46.374 139.517 31-12-2011 € 88.751 124.007 -39.731 173.027 Pagina 72

Pagina 74

Voor spaarprogramma, online maandbladen en vaktijdschriften zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw catalogussen.

WSPA jaarverslag 2012 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication