WSPA wil communiceren om • • vooral oplossingen te laten zien, en niet alleen problemen en leed mensen te tonen dat zij de sleutel tot verbetering van dierenwelzijn in handen hebben (we willen ze niet als ‘boze veroorzaker van dierenleed’ in de beklaagdenbank zetten) • een voorname rol te spelen in het maatschappelijke debat over dierenwelzijn, ook in eigen land Vanuit de opdracht ‘te communiceren tegen onwetendheid’ heeft het communicatieteam de heldere doelstelling bij te dragen aan • publiekscampagnes waarmee WSPA voorlichting geeft en gedragsverandering stimuleert • lobby gericht op beleidsbeïnvloeding bij overheden, bedrijven en Europese instanties Daarnaast ondersteunt het collega’s bij het werven en behouden van donateurs en sympathisanten en heeft het de algemene taak bekendheid te geven aan ons bestaan en ons werk. Sympathieke vrienden WSPA bouwt aan een sympathisantennetwerk: vrienden van WSPA zeg maar, die meer of iets anders willen doen om dieren te helpen dan het storten van geld. We proberen ze actief bij ons werk te betrekken omdat we weten dat ze graag middelen in handen krijgen om hun liefde en zorg voor dieren te uiten. En daar kunnen wij iets mee! Ze kunnen petities tekenen, als vrijwilliger voorlichting geven, samen fondsenwervende acties opzetten, het eigen (consumenten)gedrag aanpassen en anderen stimuleren dat ook te doen. Samen maken we een vuist, vergroten we onze invloed, strijden we effectiever, bereiken we meer. 44 - jaarverslag 2013 Want hoewel zo’n 130.000 mensen WSPA Nederland financieel steunen, zijn we niet goed bekend buiten de kring van sympathisanten en dierenvrienden. Of bij de media. Door de eenzijdige communicatie in het verleden bestaat er bovendien een beperkt beeld van ons: WSPA wordt te veel gezien als de organisatie ‘van zielige dieren’. Het communicatieteam is tot slot maker en bewaker van de manier waarop we ons uiten. Het handelt in vorm, toon en inhoud en ziet toe op de juistheid, toegankelijkheid en effectiviteit van alles wat we met de wereld delen. Vanuit die rol heeft ze in 2013 flink bijgedragen aan de ontwikkeling van ons nieuwe merkenpaspoort 5.3 Communicatiekanalen en doelgroepen Om onze communicatieve doelen te bereiken, gebruiken we diverse kanalen en onderscheiden we twee hoofddoelgroepen: het algemeen publiek, dat we bereiken via • onze website www.wspa.nl • sociale media als Twitter, Facebook en YouTube • massamedia als kranten, televisie en radio onze donateurs en sympathisanten, die we informeren via • het donateursblad WSPA magazine • onze online nieuwsbrief Pagina 43

Pagina 45

Scoor meer met een online winkel in uw tijdschriften. Velen gingen u voor en publiceerden clubbladen online.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication