Elke maand verspreiden we een aantal vragen en reacties onder al onze medewerkers en bespreken die. Zodat iedereen in contact blijft met wat er leeft onder onze achterban. Natuurlijk leidt niet elke opmerking, suggestie of wens van onze donateurs tot een beleidswijzing. Maar we luisteren goed en als we daartoe aanleiding zien, passen we zaken aan. 6.2 Doelstellingen en resultaat Op het gebied van fondsenwerving formuleerde WSPA Nederland voor 2013 drie hoofddoelen. Hoofddoelen fondsenwerving • € 6,3 miljoen werven Doelstelling behaald! • meer nieuwe donateurs werven dan in 2012 Doelstelling niet behaald. • niet méér vaste donateurs verliezen dan in 2012 Doelstelling behaald! beide jaren besloegen die bijna € 1,8 miljoen. Telkens weer zijn we enorm onder de indruk wanneer mensen ons benoemen in hun testament; wanneer ze op deze manier hun vertrouwen in onze organisatie uiten en bepalen dieren wereldwijd te willen helpen, ook als ze er zelf niet meer zijn. Als we kijken naar de andere fondsenwervende inkomsten in 2013, dan zien we dat deze nog achter blijven. In de begroting hadden we ruim vier ton aan nalatenschappen opgenomen, en als we de € 1,4 miljoen die we extra ontvingen buiten beschouwing laten, blijkt dat we vorig jaar ongeveer €386.000 minder hebben geworven dan begroot. Met onze vernieuwing van de fondsenwerving zijn we dus nog niet zover dat we over de hele linie al goede resultaten zien. 6.2.1 Eerste doelstelling € 6.339.534 aan inkomsten werven Met deze doelstelling zetten we in op verder herstel na de inkomstendaling in 2011, toen we ruim vijf ton minder wierven dan het jaar ervoor en uitkwamen op zo’n zes miljoen euro. Het doel werd bereikt: we sloten vorig jaar af met een opbrengst van maar liefst €7.657.360. Ruim boven target en een fantastisch resultaat. Nog nooit in de geschiedenis kon WSPA Nederland zoveel geld overmaken aan onze mondiale projecten . WSPA Nederland werd hiermee het op één na grootste kantoor ter wereld. Wel moet hierbij gezegd worden dat – net als in 2012 – de groei vooral is toe te schrijven aan nalatenschappen: Een deel van de tegenvallende resultaten is met ons major donors programma geboekt: onze inspanningen om van vermogende particulieren, donaties van € 25.000 of meer te mogen ontvangen. Het programma werd nog getest, maar met een inkomstenbedrag van € 44.998 behaalden we niet meer dan de helft van wat ons doel was. De belangrijkste oorzaken hiervan waren dat minder mensen dan gehoopt een gift overmaakten na ons contact per brief en telefoon; en dat zij die dit wel deden een lager bedrag doneerden. Omdat WSPA relatief weinig donateurs heeft met een fors vermogen, lijkt het verder uitbreiden van het programma ons vooralsnog niet nuttig. We grijpen kansen aan waar ze zich voordoen, maar werving bij grote donoren krijgt in 2014 geen prioriteit. Andere tegenvallers waren er online, met affiliate marketing bijvoorbeeld. Dit is een vorm van internetmarketing waarbij anderen onze advertentie Hoe we aan ons geld komen: fondsenwerving - 53 Pagina 52

Pagina 54

Heeft u een catalogus, i paper of web PDF's? Gebruik Online Touch: PDF digitaliseren.

WSPA Jaarverslag 2013 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication